Turystyka

pomoże Ci rozwijać gospodarczo Twoje miejsce.... czy masz swoją turystyczną "Statuę Wolności"?

Analizy i Badania

Prowadzenie badań jest bardzo istotnym elementem profesjonalnego zarządzania destynacją turystyczną. Zarządzający turystyką muszą prowadzić badania ruchu turystycznego, analizować wtórne badania, prowadzić analizę – desk research

Strategia

Nowy model pracy i wypoczynku ludzi spowodowany jest demokratyzacją otaczającej przestrzeni oraz powszechnemu i żywiołowemu boomowi ekonomicznemu oraz technologicznemu. Konkurujemy o turystów z innymi destynacjami

Produkt turystyczny

Istnieje wiele atrakcyjnych produktów funkcjonujących na różnych poziomach takich jak: rzecz, usługa, wydarzenie, impreza, obiekt, szlak lub obszar. Nabierają one znaczenia gospodarczego dla destynacji kiedy turysta może dokonać ich zakupu

Marketing

Aby produkt turystyczny był zauważalny dla turysty niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi informacji, reklamy i promocji. W związku z tym należy rozpocząć i prowadzić działania związane informacją o nim – gdzie jest dostępny i jak go można nabyć

Strategia gwarantuje rozwój gospodarczy – gotowy na solidne budowanie turystyki?

◘ W rozwoju turystyki często upatruje się szansy dla rozwoju społeczno-gospodarczego: miasta, gminy, powiatu, województwa lub lokalnej grupy działania. Często bez większego namysłu wymienia się turystykę, jako panaceum na rozwój danego miejsca. Samorządy inwestują w infrastrukturę rekreacyjną dla mieszkańców dodając jednym tchem "…oraz dla turystów" i ma ona przełożyć się na rozwój turystyczny. Ścieżka rowerowa, fragment szlaku czy też kolejne kilometry drogi nie spowodują napływu turystów.

► Foldery w swoich treściach zaklinające rzeczywistość:
" ...u nas każdy znajdzie coś dla siebie..." są jak sklepy ze wszystkim dla wszystkich, omijane przez tych, którzy szanują swój czas i pieniądze. Pamiętajmy, ze turysta w danej chwili może być tylko w jednym miejscu i zacznijmy od odpowiedzi na pytanie... dlaczego ma wybrać właśnie NAS?

◘ Władze samorządowe przyciągają inwestorów korzyściami finansowymi, a jak przyciągnąć turystów. Nie dopłacimy im przecież.... no właśnie, a jak robią duże miasta... destynacje, czyż nie dopłacają w postaci kierowanej reklamy tanim liniom lotniczym, które przysyłają swoimi samolotami setki i tysiące turystów, którzy w momencie przylotu zaczynają wydawać swoje pieniądze.

◘ Tymczasem inwestowanie w sektor gospodarki turystycznej nie jest takie proste, jak sadzą władze różnych szczebli JST Dlatego, że droga władz od „chciejstwa” do świadomego kierowania rozwojem turystyki jest długa. Istotnym czynnikiem jest proces planowania strategicznego i jego konsekwentna realizacja. Jednakże turystyka daje wiele możliwości rozwoju oraz staje się wiodącym sektorem gospodarki dla wielu miejsc. Istotne znaczenie ma proces kontroli i planowania tego „przemysłu”.

◘ Do obowiązków JST należy tworzenie dokumentów planistycznych w których turystyka pełni istotną rolę. Wynika z nich obowiązek odpowiedniego przygotowania i kształtowania przestrzeni turystycznej pomimo, że władze samorządowe mają tylko pośredni wpływ na organizację tej turystycznej, poprzez podejmowanie decyzji związanych z realizacją dokumentów planistycznych. Proturystyczna polityka jst realizowana jest przede wszystkim na polu wszelkiego rodzaju udogodnień i zachęt umożliwiających, albo ułatwiających podejmowanie takiej działalności przez przedsiębiorców. Efektem tych działań są korzyści ekonomiczne (dochody, miejsca pracy, itp.) oraz korzyści społeczne, takie jak poprawa jakości warunków życia mieszkańców, infrastruktury i integracja społeczności lokalnej.

Bezpieczne destynacje 2016

Międzynarodowy Instytut Turystyczny IPK zaprezentował najnowsze prognozy dla globalnego i europejskiego przemysłu turystycznego podczas Kongresu ITB w Berlinie. Rolf D. Freitag, prezes IPK International stwierdził, że turyści w 2016 roku wybiorą bezpieczne destynacje. Wg IPK Travel Monitor 2016, te destynacje to, w kolejności od najbezpieczniejszych: Australia, Kanada, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Austria, a najmniej bezpieczne: Maroko, Arabia Saudyjska, Jordania, Tunezja, Turcja i najmniej bezpieczny Izrael. Niestety, widzowie nie mogli poznać, jak wygląda stawka tych krajów pośrodku wykresu. – Oczekuje się, że ilość podróży zagranicznych na świecie wzrośnie o trzy procent w roku 2016, a bez niedawnych zagrożeń terrorystycznych byłby możliwy wzrost o 4,5 procenta – wyjaśnił Freitag. Niedawne ataki terrorystyczne na niektórych głównych rynkach wyjazdowej turystyki międzynarodowej wytworzyły wiele niepewności co do planowania przez turystów podróży w 2016. – 40 procent zagranicznych turystów oświadczyła, że zagrożenie terrorystyczne wpłynie na ich plany podróży w roku 2016, pomimo zróżnicowanych odpowiedzi w zależności od regionu – powiedział Freitag. Konsekwencją obaw turystów, związanych z bezpieczeństwem podróżowania, będzie prawdopodobnie początkowy wzrost ilości podróży krajowych w porównania do zagranicznych. Aktualna powściągliwość co do wyjazdów międzynarodowych zmniejszy się i pod koniec roku powinna sytuacja wrócić do normy.

Travel 4.0

Pomimo zdigitalizowanego świata, spotkania twarzą w twarz pozostają dalej ważne. Potwierdzili to wystawcy ze 187 krajów i regionów, którzy przez pięć dni spotykali się podczas jubileuszowych 50. targów turystycznych ITB 2016 w Berlinie z ponad 120 tysiącami odwiedzających w 26 halach wystawowych. Dla wielu osób to nie same Targi ITB są najważniejsze. Biorą oni udział w odbywającym się w ośmiu halach po raz 13., bezpłatnym dla odwiedzających targi Kongresie ITB (w 2016 roku udział wzięło w nim ponad 26 tysięcy osób). Głównymi tematami tego kongresu, który uważany jest za „think tank” globalnej branży turystycznej, jako przemysłu, były „Travel 4.0” – wirtualna rzeczywistość, transformacje cyfrowe i wykorzystania robotów humanoidalnych w turystyce oraz pełna digitalizacja różnorodnych procesów biznesowych firm turystycznych. Ze względu na wyraźną skłonność wielu podróżnych luksusowymi podróżami, te zagadnienia również wzbudziły ogromne zainteresowanie. Dyskusje odbywały się m.in. na temat szans i zagrożeń stojących przed rozwojem turystyki w wyniku napływu uchodźców do Europy. Taka dawka wiedzy na ITB z ponad 200 prezentacji jest na wyciągnięcie ręki… od stoisk, jednakże bardzo rzadko korzystają z tego „know-how” odwiedzający i wystawcy z Polski.

Światowy ranking destynacji turystycznych

Brytyjska agencja badania rynku Euromonitor International zaprezentowała swój ranking najczęściej odwiedzanych miast świata przez turystów z zagranicy (Top 100 City Destinations Ranking). Są wśród nich dwa polskie: Warszawa i Kraków. Warszawę odwiedziło niemal 4, 2 miliony, a Kraków 2,5 miliona turystów. Ranking obejmuje 100 światowych miast i jest uporządkowany według ilości zagranicznych turystów. Uwzględniono także wzrost i spadek zainteresowania miastami w stosunku do poprzedniego rankingu. W zestawieniu znalazły się dwa polskie miasta: na 43. pozycji Warszawa (15 pozycja wśród miast w Europie) i Kraków na 78. miejscu. Euromonitor podaje, że obydwa miasta utrzymały zwyżkową tendencję zainteresowania – odpowiednio 4,5 i 2%, w stosunku do roku poprzedzającego, chociaż w poprzednich ta dynamika była około dwa razy większa. Obserwując ranking, nawet te dość odległe pozycje polskich miast wydają się optymistyczne. Mniej chętnie niż do Warszawy turyści udali się: do San Francisco (52 pozycja), do Aten (51.) i Brukseli (58.). Za Krakowem natomiast znalazły się m.in. Rio de Janeiro (80.) i Nicea (87). Pomimo wzrostów (Tokio +28%) i spadków (Lima -20%) poszczególnych miast w rankingu, globalna ilość podróży zagranicznych stale rośnie, zwiększając gospodarkę miast, co ilustruje znaczenie turystyki w kolejnych latach. Oczekiwany jest dalszy wzrost gospodarczy związany z międzynarodowym ruchem turystycznym, a dalsze złagodzenia wizowe przyczynią się do zapewnienia stałego wzrostu przyjazdów do miast w ciągu najbliższych lat.

Polska w Top 10 Wielkiej Brytanii

Brytyjskie stowarzyszenie biur podróży i organizatorów wycieczek ABTA Travel w swoim raporcie, dotyczącym turystycznych trendów w 2016 roku, przedstawiła Polskę jako kraj „dziewiczego piękna, średniowiecznych cudów i uroczych ludzi”, zapraszając do Wrocławia, Krakowa, Gdańska, parków narodowych: białowieskiego i narwiańskiego. W 2015 roku po raz pierwszy Polska weszła do 10 najczęściej odwiedzanych miejsc z Wielkiej Brytanii. Napływ Polaków do Wielkiej Brytanii doprowadził do znacznego wzrostu liczby połączeń lotniczych między dwoma krajami, a teraz coraz więcej turystów podróżuje również w drugą stronę. Na oficjalnych stronach administracji rządowej podano, że około 650 000 obywateli brytyjskich odwiedziło Polskę w 2014 roku i w większości były to wizyty bezproblemowe.

Lądecka karta rabatowa

Pierwsza miejska karta rabatowa, która m.in. zwalniała jej posiadaczy z opłaty klimatycznej, wydana została w 1996 roku przez samorząd Lądka-Zdroju. Przed „kartową rewolucją” ta innowacyjna forma promocji polegała na wydawaniu m.in. na targach turystycznych ponad 2 tysięcy promocyjnych kart, zachęcając do wypoczynku w Lądku-Zdroju. Zniżki na pobyt w tym „Najstarszym uzdrowisku w Polsce” udzielało FWP, Uzdrowisko Lądek-Długopole oraz gestorzy prywatnej bazy noclegowej i turystycznej. Kartę z nr 0001 otrzymał ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz. Obok karty powstało hasło promujące miejscowość i logo nawiązujące do kształtu jednego z najbardziej charakterystycznych budynków uzdrowiskowych w Polsce – Zdroju Wojciech.

Rowerowy park – pod dachem

„Czy turystyka rowerowa może stać się markowym produktem turystycznym w Polsce?” Takie pytanie postawili sobie uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną podczas tegorocznych targów Tour Salon w Poznaniu. Biegnący wzdłuż wschodniej granicy Polski szlak GreenVelo ma upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu – turystyka rowerowa ma się rozwijać na wschodzie Polski, zgodnie z ogólnym trendem rozwojowym tej części kraju. Zapominamy jednak, że jeździć na rowerze można inaczej i także, gdy pogoda nie sprzyja tego typu aktywności. Niestety, pomimo atrakcyjności skateparków, brak jest bikeparków, a już w szczególności zadaszonych. Tego typu rozwiązania powstają w krajach, gdzie rozwija się turystyka i sport… bo to przecież doskonałe połączenie (tak jak w przypadku naszego ministerstwa!), tym bardziej, że są to nowe dyscypliny olimpijskie. Przykłady tego typu działań można znaleźć w Czechach, gdzie z pomocą funduszy regionalnych wybudowano trasy przy granicy z Polską w Lipowych Łaźniach i koło Widnawy (Rychlebskie ścieżki). Zdjęcia ilustrujące… to materiał do przemyślenia dla samorządowych decydentów… Może zamiast kolejnego aquaparku powstanie chociaż jeden park rowerowy i niekoniecznie we wschodniej Polsce.

Sukcesy POT 2012-2015

Kończy się pewien okres w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej, bo minęło 15-lecie jej działania. Warto przewertować Strategię Marketingową Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 i sprawdzić, jak na półmetku wygląda stan jej realizacji… osiągnięcie zamierzonej wizji. Warto również zapoznać się z publikacją POT „Działania w latach 2012-2015”, w której prezentuje swoje działania i stan, z jakim pożegnał się odchodzący prezes POT Rafał Szmytke. Efektowna publikacja dostępna jest w formie książkowej oraz na załączonym z wydawnictwem pendrivie (na którym dodatkowo załączono filmy promocyjne oraz okolicznościowe) oraz jest możliwość pobrania jej ze strony internetowej POT: pdf.polska.travel/ POT_Dzialania_w_latach_2012-2015.pdf. Przydałby się jeszcze skrót tych działań w wersji angielskiej.

Rozdysponowano 2,5 mln zł na turystykę

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT, oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok, rozdysponowała w lutym bieżącego roku kwotę 2,5 mln zł na 24 projekty, a 9 projektów znalazło się na liście rezerwowych. Najwięcej otrzymały: PTTK Kraków i Warszawa, Polska Izba Turystyki, Polskie Stacje Narciarskie – Nowy Sącz i MOT na szlak Miłosierdzia Bożego oraz dofinansowano organizacje: Kongresu Turystyki Polskiej (SLOT Świdnica) i konferencji turystycznych (ROT Województwa Łódzkiego i Forum Turystyki Regionów – Szczecin, PIT Warszawa). 127 projektów nie zostało rekomendowanych do dofinansowania, a 33 projekty odrzucono z przyczyn formalnych. Analiza złożonych projektów pozwala ocenić aktywność i skuteczność organizacji oraz zorientować się, gdzie w bieżącym roku pojawią się nowe produkty, szlaki i kampanie turystyczna oraz zaplanować kalendarz wydarzeń turystycznych. Szczegółowe informacje o wszystkich złożonych projektach na stronie MSiT.

Genevalive – dynamiczna marka turystyczna

GenevaliveGenewa i okolice, choć mają wiele do zaoferowania turystom, dysponują niewiele ponad 25 tysiącami miejsc noclegowych, w których w 2014 roku turyści spędzili prawie 3 mln nocy. To prawie 200-tysięczne miasto, konkurując z Zurichem i górskimi kurortami, utworzyła nową dynamiczną markę turystyczną: GENEVALIVE. Jest ona ukierunkowana na prezentowanie tożsamości miasta na urządzeniach cyfrowych. Nowa marka została zaprojektowana, aby pomóc w turystycznej promocji miasta i jej oferty turystycznej na arenie międzynarodowej. Ta nowa tożsamość zapewnienia spójność marki wewnątrz całej organizacji, ale także pozwoli na skuteczniejsze dotarcie do odbiorców i rynków zewnętrznych. Biorąc przykład z wielu innych znanych miast, zmiana tożsamości ma na celu pokazanie różnorodności i jakości działań kulturalnych, pokazać miasto eleganckie, w którym czujesz się dobrze. Korzystanie z angielskiego słowa „Geneva” podkreśla międzynarodowy charakter miasta, które jest rozpoznawalne. „ALIVE” sugeruje aktywny, wypełniony zabawą styl wypoczynku, unikalnych spotkań i odkryć. Taka elastyczna zmiana, którą można dostosować do różnych potrzeb ,powoduje, że marka staje się doskonałym narzędziem promocyjnym. Podobnie GENEVATWORK to marka dla Convention Bureau, przynależna turystyce biznesowej i konferencyjnej. Niniejszy komunikat towarzyszy uruchomieniu nowej funkcjonalnej strony internetowej. Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika strona zawiera również zaprojektowany system rezerwacji z największym wyborem ofert hoteli w Genewie oraz pakiety turystyczne. A czy nasze destynacje przygotowały swoje marki do cyfrowego świata turystyki?

Świdnica myśli strategicznie

W związku z organizacją Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy (od 12 do 14 października br.), którą Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki dofinansował kwotą 250 tys. zł, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy utworzony został Referat Turystyki. Zaproszono doświadczone firmy do opracowania „Strategii rozwoju turystyki miasta Świdnicy do 2026 roku”. Ostatecznie urzędnicy wybrali najkorzystniejszą ofertę, przedstawioną przez doświadczonych w realizacji podobnych przedsięwzięć: T. Kołakowskiego i B. Jefmańskiego ze Świdnicy, którzy prawie za 18 tysięcy złotych przygotują dla miasta tą strategię. Ma ona, wg założeń kierownictwa referatu, zatrzymać turystę dłużej niż tylko na zwiedzanie pięknego Kościoła Pokoju i krótki spacer po Świdnicy. Pamiętajmy o październikowym Kongresie i przyjedźmy do Świdnicy… na dłużej.

Nocleg o 100 dolarów tańszy w Paryżu

Ekonomia współdzielenia nie najlepiej nam się kojarzy. Pachnie trochę minioną epoką i pismami przebrzmiałych ideologów. Przypomina czasy FWP i współdzielony z innymi rodzinami wypoczynek w pokojach wieloosobowych. Jednakże dla wielu to również czas wspólnych beztroskich podróży autostopem, odkrywanie kraju i swobodnych wakacji. Nasza infrastruktura mieszkaniowa jest w słabej kondycji, dlatego wynajmowane mieszkania są drogie i właściciele powszechnie obawiają się o ich stan po takim krótkim, turystycznym wynajmie (Airbnb, Wimdu, 9flats). Ze środków transportu w tej nowej formule (Uber, Blablacar) korzystają głownie rodacy. Fiskalne zakusy również ograniczają chęci rozwoju turystyki w ten ekonomiczny sposób. Częściej Polacy jako turyści korzystają z takich usług za granicą. Portal Busbud.com przeanalizował dla Airbnb różnice w cenach pomiędzy bazą hotelową w wybranych miastach, a ofertami noclegów prywatnych Airbnb. Okazuje się, że różnice w cenach są często znaczące, a najbardziej w przypadku: Londynu, Paryża, Wiednia, Wenecji, Nowego Jorku i Madrytu. Można je przeanalizować na załączonej grafice. Pomimo tego, że na razie nie grozi branży hotelowej w Polsce tego rodzaju konkurencja, na rynek wkracza pokolenie millenialsów. To ponad 11 milionów konsumentów, którzy mają też inne nawyki podróżowania i ponad połowa z nich korzysta ze smartfonów. Podczas zbliżających się targów turystycznych ITB w Berlinie odbędzie się dyskusja na temat poważnej konkurencji między tradycyjnym hotelarstwem i rosnącym sektorem ekonomii współdzielenia pt. „Sukces kanapowej turystyki. Czy teraz wszyscy mogą zostać hotelarzami?”

ITB Berlin – ostatni dzwonek

Już za dwa tygodnie rozpoczynają się jedne z największych targów turystycznych, a na pewno największe najbliżej Polski ITB Berlin 2016 – The World’s Leading Travel Trade Show (9- 13 marca 2016). Ostatni dzwonek, by wysłać zaproszenie do spotkania i zastanowić się nad rodzajem działań dla osób, które planują wybrać się do Berlina. Prezentacje polskich regionów nie będą już takie imponujące, ponieważ skończyły się na nie środki finansowe z projektów unijnych, a w związku z remontem centrum kongresowego ICC przepływ odwiedzających nie będzie tak gęsty. Dlatego warto zastanowić się, co zrobić, by najwięcej gości przyjmowanych na stoiskach regionalnych stanowiły osoby zza granicy, nie tylko z Polski. Nie można zapominać jednak, że polskie stoiska na ITB odwiedzają również polskie grupy (wycieczki szkolne, polska branża turystyczna, mieszkańcy Niemiec). Nie zapomnijmy również w związku z tym zabrać wydawnictw w języku polskim. Turyści z najdalszych zakątków świata „uzbrojeni” w nowoczesne technologie, otwarte umysły wysiadają bezpośrednio w Polsce z samolotów i chcą u nas zostawiać swoje pieniądze, wracając ze wspaniałymi wspomnieniami. Kończy się era papieru i promocji szerokiej oferty dla szerokiego grona odbiorców, czyli „u nas każdy znajdzie coś dla siebie”. Wbrew pozorom cytowane sformułowanie jest ciągle jeszcze obecne w komunikatach promocyjnych polskich destynacji turystycznych. Kluczem do sukcesu może być trafna segmentacja oferty, a co za tym idzie działań komunikacyjnych. Mając na uwadze następne projekty unijne i dalszy rozwój turystyki w regionach warto, by decydenci w tej dziedzinie zobaczyli w Berlinie, jak rozwija się nowoczesna turystyka i starali się zaadoptować rozwiązania, które sprawdzają się w bardziej rozwiniętych destynacjach. Know-how, jakie można pozyskać uczestnicząc w konferencjach, seminariach i prelekcjach powinno być dla samorządów i organizacji równie istotne, jak obsługa stoisk.

Rozwój turystyki to często szansa dla rozwoju społeczno-gospodarczego: miasta, gminy, powiatu, województwa lub lokalnej grupy działania.

2017 to międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju

Rok będzie promować zwiększenie roli turystyki w pięciu następujących kluczowych obszarach:

Aby produkt turystyczny był zauważalny na rynku niezbędne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi informacji, reklamy i promocji.

Najnowsze